Naši partneri

Služby > Systémy kontroly vstupu

Pre oblasť kontroly prístupu a identifikácie platia určité režimové opatrenia, určujúce:

  • podmienky vstupu osôb a vjazdu dopravných prostriedkov do objektu a chráneného priestoru a podmienky výstupu osôb a výjazdu dopravných prostriedkov z objektu a chráneného priestoru
  • podmienky pohybu osôb, dopravných prostriedkov v objekte a v chránenom priestore, a to v pracovnom čase a mimopracovnom čase,
  • podmienky ochrany vstupu do priestorov kde sa utajované skutočnosti spracovávajú, rozmnožujú a ničia
  • podmienky a spôsob kontroly objektu a chráneného priestoru po opustení pracoviska zamestnancami, ktoré zabezpečia že nedôjde k neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami, na ochranu rokovacích miestností

SiPass Integrated

Systémy kontroly vstupu

Ponúka rovnováhu medzi bezpečnosťou a dostupnosťou. Ide o systém s vysokou úrovňou bezpečnosti bez znižovania užívateľského pohodlia. Vďaka modulárnosti a stupňovateľnosti dokáže splniť špecifické požiadavky objektov a umožňuje flexibilne rásť s rozvojom organizácie. Zahŕňa funkcie zamedzenia opätovného vstupu (anti-passback), kontrolu štyroch očí, plnohodnotnú grafickú nadstavbu s implementáciou pôdorysov priamo z projektovej dokumentácie. Architektúra klient server umožňuje vytvárať WAN aplikácie aj so zobrazovaním udalostí v grafickej časti systému.


Inštalujú sa:

  • Administratívne budovy
  • Polyfunkčné budovy
  • Priemyselné parky, závody...