Naši partneri

Služby > Kamerové systémy

Kamerové systémy

Neutíchajúcim trendom v oblasti kamerových systémov sú riešenia s využitím najnovších poznatkov z IT technológií. Nárast riešení s použitím IP kamier nie je prekvapivý, aj kvôli odbúraniu prekážok spojených s prenosom obrazu na väčšie vzdialenosti. Napriek rýchlemu vývoju spoľahlivé a bezpečné riešenie si vyžaduje vybudovanie siete LAN výhradne pre IP kamery, čo predražuje riešenie UTvO. Nehovoriac o fakte, že IP kamery sú zvyčajne drahšie ako ich analógoví „bratia“.

Ako vhodný kompromis zriaďovacích nákladov a zároveň dostatočnej flexibility do budúcnosti sa ukázali hybridné digitálne rekordéry SISTORE MX 3G 3232. Spomínané zariadenie predstavuje špeciálny video server s HW a SW výbavou pre pripojenie 32 analógových kamier a 32 IP kamier. Pri realizácii bezpečnostného systému môžu byt použité analógové kamery na miestach, kde si to situácia vyžaduje a nie je dilema o ich umiestnení a potrebnosti. IP kamery ponúkajú flexibilitu pre dodatočné monitorovanie priestorov, či už z dôvodu zmeny užívateľa, alebo zmeny prevádzky. Súčasťou každého digitálneho rekordéra SISTORE MX 3G 3232 je softvér pre vzdialený prístup s implementáciou mapy a ikonami jednotlivých kamier (64 kamier pripojených k jednému video servera ).

Inštalujú sa:

  • Rodinné domy
  • Kancelárske priestory firiem
  • Administratívne budovy
  • Polyfunkčné budovy
  • Priemyselné parky, závody...
  • Nadstavbou kamerového systému je SW vektorovej detekcie. Využíva sa ako súčasť perimetrickej ochrany objektu