Naši partneri

Služby > Integrované bezpečnostné systémy

Účinnú ochranu objektu je možné dosiahnuť iba vzájomnou kombináciou a usporiadaním viacerých subsystémov bezpečnostných mechanizmov a služieb. Vzájomnou koordináciou týchto subsystémov vytvárame tzv. integrovaný bezpečnostný systém IBS. Hlavnú štruktúru IBS tvoria vzájomné vzťahy medzi mechanickými zábrannými systémami, signalizačnými a monitorovacími systémami, systémom organizačných opatrení a ochranou fyzickými osobami.

Integrované bezpečnostné systémy

Jednotlivé druhy na seba nadväzujú a sú na sebe závislé. Nedostatočné riešenie niektorého prvku IBS znamená ohrozenie komplexnej ochrany majetku. Unikátnou vlastnosťou SiPass Integrated je integrácia systému EZS. Vďaka svojej nadčasovej architektúre a vlastnostiam jednotlivých HW komponentov je možné detektory EZS pripojiť priamo ku dverovým riadiacim modulom prístupového systému. To výrazne znižuje zriaďovacie náklady, najmä v oblasti kabeláže.

Integrácia systému EZS Sintony z produkcie spoločnosti Siemens je realizovaná dátovým spojením. Ide o obojstrannú dátovú výmenu informácií a vykonanie náväzností. Veľmi častou požiadavkou je v prípade priestoru s viacerými vstupmi znefunkčnenie vybraných čítačiek kariet pri zakódovaní EZS a tým je usmernený vstup do stráženého priestoru len cez vybraný prechodový bod. Integrácia UtvO poskytuje rovnaké možnosti, ako v prípade systému SiPass Entro.

Inštalujú sa:

  • Kancelárske priestory firiem
  • Administratívne budovy
  • Polyfunkcné budovy
  • Priemyselné parky, závody...
Pozrieť
katalóg
Siemens