Naši partneri

Služby > Elektronické zabezpečovacie systémy

Účel elektronických zabezpečovacích systémov (EZS) spočíva v tom, že slúžia k včasnej signalizácii nežiaduceho vniknutia alebo pokusu o vniknutie do stráženého priestoru alebo nežiadúcej činnosti narušiteľa.

EZS ako súčasť integrovaného systému na ochranu majetku patrí do systému ochrany objektov technickými prostriedkami.

Elektronické zabezpečovacie systémy

Systém ochrany technickými prostriedkami tvorí súbor snímacích, prenosových a vyhodnocovacích zariadení, ktoré ako celok signalizujú nebezpečnú situáciu z hľadiska napadnutia, pokusu o vniknutie, vniknutie do chráneného objektu a pod. Použitie týchto prostriedkov tvorí účinné zábrany a bariéry, ktoré pri prekonaní páchateľom spôsobujú vyhlásenie poplachu, prípadne signalizujú narušenie objektu.


Základné požiadavky na EZS:

  • Detekčná funkcia
  • Obslužná funkcia
  • Vyhodnocovacia funkcia
  • Ochranná funkcia
  • Výstupná funkcia

Inštalujú sa:

  • Rodinné domy
  • Kancelárske priestory firiem
  • Administratívne budovy
  • Polyfunkčné budovy
  • Priemyselné parky, závody...